วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายกฯ เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 10 ประเด็นนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 10 ประเด็น พร้อมระบุ รัฐบาลอาจปรับเปลี่ยนบางนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อนำเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการตามประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญ 10 ประเด็นที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบไปดำเนินการ ซึ่งมีการเสนอผลการดำเนินงานประกอบด้วย การนำสันติสุขสู่ชายแดนใต้, การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง, หลักประกันสุขภาพ, โครงสร้างราคาพลังงาน, โครงสร้างการจัดทำบัตรเครดิตเกษตรและบัตรเครดิตพลังงาน, พลังงานทดแทน, การเพิ่มผลผลิต SME, การพัฒนาครัวไทยสู่ครัวโลกและอาหารฮาลาล ซึ่งในที่ประชุมจะมีการพิจารณาถึงกรอบความสำคัญในนโยบายที่เร่งรัด โดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนแผนการดำเนินการแต่ละกระทรวง ขณะเดียวกันต้องพิจารณาการที่รัฐบาลจะบริหารประเทศครบ 1 ปี ในเรื่องการปรับเปลี่ยนบางนโยบายเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของบ้านเมือง ส่วนการจัดทำแผนงบประมาณปี 2556 ขณะนี้ได้ดำเนินการวางงบประมาณในนโยบายที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น