วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐกำหนดให้การปราบปรามยาเสพติดย้ำเป็นวาระแห่งชาตินายกรัฐมนตรี ย้ำรัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ขณะเดียวกัน กลุ่มนักเรียนและเยาวชน เป็นกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญที่จะต้องดูแล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม "รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด" ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ โดยมีนักเรียนที่ผ่านการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse Resistance Education) หรือ D.A.R.E ครูตำรวจ D.A.R.E ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ศิลปินดารา-ตลก กว่า 15,000 คน เข้าร่วมแสดงพลัง เดินขบวนพาเหรดต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมี ด.ช.ศุภเสกข์ อมรฉัตร หรือ น้องไปป์ เป็นผู้เชิญธงนำขบวน ซึ่งทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางไปถึงได้เยี่ยมชมนิทรรศการ โครงการ D.A.R.E ก่อนกล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วยการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นนโยบายเร่งด่วนในปีแรก พร้อมชื่นชมสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สร้างผลงานในการปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้การใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัดจะต้องเป็นไปตามหลักนิติธรรม โดยรัฐบาลคาดหวังให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการเชื่อมต่อกันของการปราบปราม การป้องกัน และการบำบัดผู้เสพ คืนคนดีสู่สังคมไทย ทั้งนี้นักเรียน เยาวชน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่รัฐบาลตระหนักความสำคัญในการดูแล จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมงานปล่อยลูกโป่งเพื่อแสดงถึงการขยายโครงการ ก่อนร่วมร้องเพลงสามัคคีประเทศไทย

อย่างไรก็ตามโครงการ D.A.R.E เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และกลยุทธ์ที่จะดำเนินการ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง ของรัฐบาลเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชน เยาวชนทั่วไปและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด ตัดการเพิ่มของผู้เสพรายใหม่ เน้นเรื่องการให้ความสำคัญในการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาทุกแห่ง ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวถึงปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือว่า จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจง ในเรื่องของแผนการแก้ไขปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น