วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

"บัวแก้ว" แจงวอลสตรีทเจอร์นัล กรณีสุนทรพจน์ "ยิ่งลักษณ์"

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2555 นายธานี ทองภักดี อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวกรณีสำนักข่าว Wall Street Journal ได้รายงานข่าวการเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานสัมมนานักลงทุนญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย โดยที่ไม่มีล่ามแปลตาม ซึ่งมีสื่อไทยนำไปอ้างอิง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ในงานสัมมนา Strengthening Thailand-Japan Business Partnership ระหว่างภาคเอกชนไทยกับญี่ปุ่นเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล กรุงโตเกียว มีการกล่าวเปิดงานโดยนายกรัฐมนตรีและนาย Tadashi Okamura ประธานบริหารของสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (Japan Chamber of Commerce and Industry: JCCI) โดยประธานบริหาร JCCI กล่าวต้อนรับและเปิดงานเป็นภาษาญี่ปุ่น และนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานเป็นภาษาไทย ซึ่งเป็นรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้ล่วงหน้า เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านเวลา โดยหลังพิธีเปิดงานดังกล่าว ผู้เข้าร่วมพิธีจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาธุรกิจกลุ่มย่อยรายสาขารวม 7 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เกษตรและอาหาร ท่องเที่ยว ปิโตรเคมี ก่อสร้าง และค้าปลีก ด้วย

2. ในพิธีเปิดงานดังกล่าว มีการแจกคำแปลคำกล่าวของประธานบริหาร JCCI เป็นภาษาไทย และคำแปลคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีเป็นภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งรูปแบบของการจัดการสัมมนา โดยการเผยแพร่เอกสารคำแปลในงานเช่นนี้ เป็นการจัดตามมาตรฐานสากล เมื่อมีข้อจำกัดด้านเวลา อนึ่ง ในช่วงการสัมมนาธุรกิจกลุ่มย่อยรายสาขารวม 7 กลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น ได้มีการจัดเตรียมล่ามภาษาไทย - ญี่ปุ่น สำหรับนักธุรกิจญี่ปุ่นและไทยที่เข้าร่วมตลอดการสัมมนา

3. เป็นที่น่าเสียดายที่เนื้อหาของข่าวที่ถูกนำเสนอไม่ได้ให้ความสำคัญกับเนื้อหาสาระของคำกล่าวทั้งของฝ่ายไทยและฝ่ายญี่ปุ่น แต่มุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงรูปแบบในภาพย่อยซึ่งไม่ใช่ภาพรวมของภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการเยือนญี่ปุ่นในครั้งนี้

4. เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักข่าว Wall Street Journal เพื่อทำความเข้าใจและแสดงความผิดหวังแล้วด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น