วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555

"ยิ่งลักษณ์" หนุนพลังสตรี ร่วมพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2555 เว็บไซต์ www.thaigov.go.th สำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เผยแพร่คำปราศรัยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสตรีสากล โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความเสมอภาคหญิงชาย พร้อมสนับสนุนบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ

ทั้งนี้ คำปราศรัยของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุว่า "รัฐบาลนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาของสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย มีนโยบายสนับสนุนบทบาทของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค ปกป้องสิทธิของสตรี ปรับปรุงกฎหมายที่คุ้มครองสตรีที่ถูกกระทำรุนแรงในครอบครัว ดึงศักยภาพของสตรีให้มีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน การศึกษาและสาธารณสุข เพื่อให้สตรีมีความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้ มีหลักประกันในการดำรงชีวิต และที่สำคัญรัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นเพื่อให้สตรีไทยเท่าทันโลกยุคใหม่ ซึ่งจะทำให้สตรีไทยมีพลังอันเข้มแข็งที่จะร่วมสร้างสรรค์พัฒนาสังคมไทย ให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไป"


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น