วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

มื้อพิเศษ!!! นายกฯญี่ปุ่น เลี้ยงอาหารค่ำ "ยิ่งลักษณ์" กระชับความสัมพันธ์

นายกรัฐมนตรีและคณะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ
โดยมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ณ ทำเนียบรัฐบาลญี่ปุ่น
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา (เวลา 18.20 น.ตามเวลาท้องถิ่น) นายโยชิฮิโกะ โนดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำ ณ ทำเนียบรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทยและคณะ หลังจากการเสร็จสิ้นการหารือในช่วงบ่าย

สำหรับการหารือข้อราชการกับนายโยชิฮิโกะ โนดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนั้น นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตรได้มีการหารือถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นในทุกระดับ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย–ญี่ปุ่นให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อการฟื้นฟูประเทศหลังอุทกภัย มาตรการและแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมมือกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดที่จะฟื้นฟูบูรณะนิคมอุตสาหกรรมและป้องกันเหตุการณ์อุทกภัยในอนาคต รวมทั้งเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของไทย และแนวทางความร่วมมือทางด้านการค้า และการลงทุนระหว่างกัน

เมนูอาหารมื้อพิเศษ กระชับความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น