วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

'ยิ่งลักษณ์' เยือนญี่ปุ่น เข้าหารือนายกฯ 'โยชิฮิโกะ โนดะ'

ข่าวนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ใน นสพ.Japan Times / Photo by  ทีมงานนายกฯ
หลังจากวานนี้ (6 มี.ค. 55) เวลา 13.00 น. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะประกอบด้วยบุคคลสำคัญ อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายบุญทรง เตริยาภิรมย์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ม.ร.ว. พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์) รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายนิรุตติ คุณวัฒน์) ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาเนดะ กรุงโตเกียว ในเวลา 21.00 น. จากนั้น นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางเข้าพักที่พระราชวัง Akasaka

ภารกิจการเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันแรกของนายกรัฐมนตรี (7 มี.ค.55) ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดงานสัมมนานักธุรกิจจัดโดย BOI และในเวลา 10.30 น. นาย Shosaku Yasui ประธาน Japan Finance Corporation (JFC) เข้าเยี่ยมคารวะ จากนั้นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะนำคณะบริษัทผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายใหญ่ของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี และนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันโดยมีสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่น (Keidanren) เป็นเจ้าภาพ เวลา 14.00 น. ประธาน Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI) เข้าเยี่ยมคารวะ และนายกรัฐมนตรีจะกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการหารือระหว่างภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น ก่อนออกเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลญี่ปุ่น ในเวลา 17.30 น. เพื่อหารือเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และแถลงข่าวร่วมกับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำโดยมีนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ ในเวลา 18.20 น.

สำหรับการหารือข้อราชการกับนายโยชิฮิโกะ โนดะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น จะได้มีการหารือถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นในทุกระดับ เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทย–ญี่ปุ่นให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรมในทุกด้าน ทั้งด้านการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และในระดับภูมิภาค รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อการฟื้นฟูประเทศหลังอุทกภัย มาตรการและแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืน โดยไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการร่วมมือกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดที่จะฟื้นฟูบูรณะนิคมอุตสาหกรรมและป้องกันเหตุการณ์อุทกภัยในอนาคต รวมทั้งเชิญชวนให้ญี่ปุ่นเข้าร่วมในโครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของไทย และแนวทางความร่วมมือทางด้านการค้า และการลงทุนระหว่างกัน

อ้างอิง ฐานนิวส์ / Facebook สุรนันทน์ เวชชาชีวะ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น