วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

วุฒิสภา ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 2 ฉบับ ด้าน รมว.คลัง ยืนยัน รัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวุฒิสภา ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 2 ฉบับ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ยืนยัน รัฐบาลจะนำงบประมาณไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง

การประชุมวุฒิสภา วันนี้ (5 มี.ค.55) เพื่อพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ วงเงิน 350,000 ล้านบาท และพระราชกำหนดปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน วงเงิน 1,140,000 ล้านบาท โดยมีนายนิคม ไวยรัชพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 1 ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม ในที่สุด ใช้เวลากว่า 12 ชั่วโมง ในการอภิปราย ซึ่งวุฒิสภา ได้ผ่านความเห็นชอบ พ.ร.ก.กู้เงินทั้ง 2 ฉบับ พ.ร.ก. ฉบับแรกเห็นชอบด้วยคะแนน 91 เสียง ไม่เห็นด้วย 16 เสียง งดออกเสียง 8 เสียง พ.ร.ก.ที่ 2 เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง 77 เสียง ไม่เห็นด้วย 28 เสียง งดออกเสียง 10 เสียง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า รัฐบาลจะนำงบประมาณดังกล่าวไปใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างสูงสุด พร้อม มั่นใจ ทุกกระบวนการทุกขั้นตอนมีความโปร่งใส

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น