วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยิ่งลักษณ์เตรียมเยือนเกาหลี หารือความมั่นคงทางนิวเคลียร์โลก

(21 มีนาคม 2555 - ทำเนียบรัฐบาล, กรุงเทพฯ) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 24-27 มี.ค. และเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ปี 2555 (2012 Nuclear Security Summit) โดยมีเป้าหมายเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ ซึ่งจะมีการหารือข้อราชการกับประธานาธิบดีอีมยองบัก ทั้งด้านการค้า การลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านการเกษตร ความร่วมมือทางทหาร แรงงาน การท่องเที่ยว nuclear energy และการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ จะได้พบปะกับบุคคลสำคัญทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำของเกาหลีที่มีแผนจะขยายการลงทุนในประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและส่งเสริมการลงทุนหลังจากที่ไทยประสบปัญหาอุทกภัยครั้งร้ายแรง รวมทั้ง ได้เชิญภาคเอกชนไทยที่มีศักยภาพที่จะลงทุนร่วมกับเกาหลีให้ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้ในการเยือน นายกรัฐมนตรี จะได้เยี่ยมชมระบบการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบของเกาหลี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำของไทยด้วย

จากนั้น ในวันที่ 26-27 มี.ค. นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยความมั่นคงทางนิวเคลียร์ ที่เกาหลีเป็นเจ้าภาพ ซึ่งจะมีผู้นำจาก 52 ประเทศ และอีก 3 องค์กร ได้แก่สหประชาชาติ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) และองค์การตำรวจสากล (INTERPOL)) เข้าร่วมด้วย โดยประเทศไทยจะแสดงจุดยืนและย้ำถึงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐบาลในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความมั่นคงทางนิวเคลียร์และการลดภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่ใช้นิวเคลียร์ และยังเป็นโอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะได้พบปะหารือกับผู้นำหลายประเทศจากทั่วโลกเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศไทย

คณะผู้สื่อข่าวเกาหลี สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
คณะผู้สื่อข่าวเกาหลี สัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี
ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น