วันอังคารที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายกฯ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการสร้างคันกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรมนายกรัฐมนตรี กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงความจำเป็นในการสร้างคันกั้นน้ำรอบนิคมอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน พร้อมเตรียมชี้แจงนักลงทุนญี่ปุ่นถึงมาตรการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาการสร้างคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม ว่า ได้กำชับให้กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือ เนื่องจากเป็นความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมถึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงทำความเข้าใจ และให้ความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน แต่หากมีการฟ้องร้องจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมก็พร้อมจะรับฟังคำพิพากษา ซึ่งรัฐบาลต้องดำเนินการตามแผนที่วางไว้

ส่วนการเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะเป็นการไปพบปะกับนักลงทุน และใช้โอกาสนี้ในการเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุน โดยจะชี้แจงนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจ รวมถึงแผนการป้องกันและบริหารจัดการน้ำทั้งระยะเร่งด่วนและยั่งยืน ตลอดจนแนวทางการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในประเทศไทย ส่วนภาคการลงทุน จะเป็นการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย – ญี่ปุ่น หรือ JTEPA ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าการค้านำเข้า และส่งออก รวมไปถึงมาตรการทางด้านการเงินและการประกันภัย พร้อมชี้แจงถึงมาตรการเร่งด่วน แนวทางการบริหารจัดการน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ รวมถึงมาตรการเยียวยาและแนวทางป้องกัน และจะมีการสัมมนานักธุรกิจในส่วนของภาคเอกชนไทยและญี่ปุ่น เพื่อจะได้พบปะติดต่อการค้าการลงทุนระหว่าง 2 ประเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น