วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายกรัฐมนตรีชื่นชมความสัมพันธ์ไทยและภูฏานเลียนโป คินซาง ดอร์จิ (Lyonpo Kinzang Dorji) ผู้แทนพิเศษ (Special Envoy ) ของนายก รัฐมนตรีภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ไทยและภูฏาน ที่มีความใกล้ชิดทั้งระดับรัฐบาลและประชาชน ประชาชนไทยและภูฏานยังมีความเคารพและศรัทธาในสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกัน ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความชื่นชมพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระราชาธิบดีแห่ง ราชอาณาจักรภูฏาน ที่ทรงพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากภูฏานให้มาประดิษฐ์ในไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งมีประชาชนกว่า 1 ล้านคนได้ร่วมสักการะแล้ว ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีภูฏานกล่าวว่า ในคราวที่สมเด็จพระราชาธิบดีเสด็จเยือนประเทศไทย ทรงเป็นผู้ดำริที่จะพระราชทานพระบรมสารีริกธาตุจากภูฏาน เพื่อเพื่อเทิดพระเกรียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 พรรษา 5 ธ.ค. 2554 ทั้งนี้ การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระทันตธาตุ) จากภูฏานให้มาประดิษฐ์ในไทย ถือเป็นโอกาสพิเศษอย่างยิ่งสำหรับชาวภูฏานด้วย เพราะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างกัน

ระหว่างการสนทนา นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่ภูฏานและไทยต่างมีศักยภาพ อาทิ การส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกัน ซึ่งผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรีภูฏานกล่าวเสริมว่า ชาวภูฏานชื่นชอบประเทศไทยมากและไทยยังเป็นประเทศปลายทางทั้งด้านธุรกิจ การท่องเที่ยว การศึกษาและการดูแลสุขภาพ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่างไทยและภูฏานจึงถึงเป็นสิ่งสำคัญและต้องมีพัฒนาต่อไปในทุก มิติด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น