วันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555

ยิ่งลักษณ์เผย อยากเห็นประเทศสงบสุข ยืนยันทำเพื่อส่วนรวมไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานวันนักข่าว ประจำปี 2555 เรื่อง รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตอบโจทย์ประเทศไทย โดยระบุว่า รากของปัญหาทั้งในมิติการเมืองและเศรษฐกิจเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นรัฐบาลจึงมุ่งลดความเหลื่อมล้ำและความขัดแย้งทางสังคมด้วยการให้ข้อมูลข่าวสารมากกว่าการตอบโต้ ยึดเสียงส่วนใหญ่ตามระบอบประชาธิปไตย แต่พร้อมรับฟังเสียงส่วนน้อยเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข ขณะที่มิติทางเศรษฐกิจในขณะนี้ต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นตามแผนบริหารจัดการน้ำป้องกันน้ำท่วม เพื่อกระตุ้นการลงทุนจากต่างประเทศ และการใช้จ่ายในประเทศให้กลับมา ขณะเดียวกันรัฐบาลได้เน้นสร้างโอกาส สร้างรายได้ทั้งจากการจัดกองทุนฯต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะเอสเอ็มอี อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าผู้ที่ประกอบอาชีพในภาคการเกษตร อาจต้องปรับวิถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติหรือภูมิศาสตร์ โดยหันมาทำการเกษตรที่คำนึงความเหมาะสมของพื้นที่และฤดูกาลเพาะปลูก พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

นายกรัฐมนตรี ยืนยันด้วยว่า รัฐบาลจะทำงานอย่างเต็มที่ในทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสังคมมีความสงบสุข ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนและสื่อมวลชน ร่วมตอบโจทย์ไปด้วยกันเพื่อคนไทยและประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น