วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2555

นายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหมอกควัน

สภาพหมอกควัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาพถ่ายโดย Wi_suz
นายกรัฐมนตรี สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมแสดงความเห็นใจผู้ประกอบการค้าที่ตลาดนัดจตุจักร แต่เห็นว่าอัตราค่าเช่าแผงจำนวน 3,562 บาทเหมาะสมแล้ว

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ ว่า ได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้ว 2 ครั้ง และสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามปัญหาและชี้แจงให้ประชาชนในแต่ละพื้นที่รับทราบ รวมทั้งกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และเร่งดับไฟในพื้นที่ ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือจากประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือให้หยุดการเผาป่า เพราะพื้นที่ภาคเหนือเป็นแอ่งกระทะยากต่อการระบาย จึงทำให้มีหมอกควันหนาแน่น ขณะเดียวกันมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่เพื่อแนะนำความรู้ในการกำจัดวัชพืชและพืชผลทางการเกษตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น